Ljudisolering

Ljudisolering för en bättre arbetsmiljö

Vi har lång erfarenhet av undertaksmontage och ljudisolering som skapar en bättre ljudmiljö i både hem och på arbetsplatser. Vi utför arbeten i vår hemstad Enköping men även i Stockholm, Västerås, Uppsala med omnejd.

Vi ser till att skapa en god arbetsmiljö och en god rumsakustik med hjälp av ljudisolering. Detta är mycket viktigt eftersom buller och högt ljud påverkar oss alla. En dålig ljudmiljö försämrar koncentrationen, kan leda till stress och huvudvärk och försämra produktiviteten på ett företag. Men en bra ljudmiljö är givetvis viktigt i alla typer av offentliga lokaler som skolor, sjukhus med mera.

Vi är inte skapade för konstant buller

Om staden eller det område där du bor eller håller på att bygga om eller anlägga nya vägar så är risken stor att det kommer att vara mycket oljud dygnet runt. Men med kvalitativ ljudisolering så kan du hålla ute bullret från insidan – och även hålla ljudet från insidan inne för att inte störa grannarna.

Människor är inte byggda för att vara runt buller hela tiden. Visst är det skönt att kunna dra på hög musik eller kolla på TV med surroundljud, men det är en helt annan sak att utsättas för ljud ofrivilligt. Oönskade ljud kan vara mycket påfrestande och bra ljudisolering är ett sätt att fungera bättre mentalt varje dag.

Ljudisolering i Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås

Om du är intresserad av att förbättra ljudmiljön hemma eller på jobbet så har vi mycket bra produkter och kompetenta montörer.

Vi löser problemen med dålig ljudmiljö genom att installera akustiktak och ljudabsorbenter. Detta är inte minst viktigt på arbetsplatser med tanke på de kontroller som Arbetarskyddsstyrelsen genomför.

Kravet är att bullrets medelvärde inte får vara över 85 dB under en arbetsdag, och den högsta nivå får inte vara högre än 115 dB. Det är arbetsgivarens ansvar att åtgärda bullret med hjälp av ljudisolering. Kontakta oss så hjälper vi dig med det!

Resultatlöst att bara montera bullerskärmar

Det är viktigt att veta att det är meningslöst att montera bullerskärmar runt maskiner om man inte först förhindrar att ljudet reflekteras från taket. Utan ljudabsorption i taket reflekteras ljudet vidare i lokalen trots dessa avskärmningar.

Vi installerar ljudabsorbenter från Ecophon och sänker den allmänna ljudnivån i lokalen. Denna typ av ljudisolering sänker den allmänna ljudnivån markant och du får köpet bort eko-effekter som ofta kan göra kommunikationen mellan människor problematisk. Detta leder till en trivsam och säker arbetsmiljö som bidrar till minskad trötthet och sjukfrånvaro och en ökad effektivitet på arbetet.

Stora fördelar med korrekt ljudisolering

Du får även ta del av flera andra fördelar om du låter oss installera ljudisolering i Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. Taket reflekterar och sprider ljuset effektivt över hela lokalen och täcker dessutom installationer och rör som annars samlar damm och smutsar ner.

När ljudabsorbenter är installerade är det dags att skärma av och bullerdämpa högljudda maskiner. Dessutom har våra absorbenter en kärna av mineralull som också bidrar till värmeisolering och lägre energikostnader.

Många färger och format

Ljudisolering i form av ljudabsorbenter finns i många format och färger, så det finns goda möjligheter att variera utseendet på en lokal med hjälp av dessa.

Ljudisolering – så isolerar du innertaket

Det är vanligt att personer störs av besvärande ljud från grannar – detta gäller såväl bostäder som kontor och offentliga lokaler. Den främsta anledningen till detta är att många lokaler har för lång efterklang. Denna efterklang uppstår ofta i lokaler med golv, väggar och tak av betong. Ljudet studsar helt enkelt mot de hårda ytorna och blir mer störande. För att förbättra ljudmiljön måste man minska ljudets möjligheter att studsa med hjälp av ljudabsorberande material.

Lokalens utformning är det som i första hand styr hur du ska ljudisolera ett innertak i ett hus. Det handlar helt enkelt om att testa sig fram för att hitta den lösning som passar bäst för de lokaler som ska isoleras från ljud. Här delar vi med oss fem effektiva tips som kan bidra till ett riktigt välisolerat innertak.

    • Inred med material som har ljuddämpande egenskaper. I många fall kan det faktiskt vara tillräckligt att inreda lokalen med andra typer av möbler, tjockare mattor, tunga gardiner och annat som kan ha en ljuddämpande effekt. Vi ger dig gärna fler tips om ljuddämpande material – vi finns alltid här för att hjälpa våra kunder.
    • Nytt innertak. Om man vill skapa en bättre ljudmässig miljö kan det ibland behövas riktigt omfattande åtgärder. Ett helt nytt innertak är i många fall den bästa lösningen. Se då till att regla ned taket med ungefär 10 centimeter. Det hålrum som uppstår mellan taken kan då lämpligen användas för att ljudisolera ännu bättre.
    • Montera gipsskivor. Gips är ett suveränt material av ett flertal anledningar – en av de främsta är den utmärkt isoleringsförmågan. För att du ska få så bra akustik som möjligt är det bäst att använda dubbla gipsskivor. Vi kan självklart hjälpa dig med tips om hur ett gipstak monteras på bästa sätt.
    • Montera takabsorbenter. Ljudisolerande takabsorbenter är ett av de bästa verktygen när man vill minska höga ljudnivåer.
    • Glöm inte balkongen. Det är många som glömmer bort balkongen som faktiskt också har undertak. Ett ljudabsorberande undertak på balkongen kommer även ljudnivåerna inne i lokalerna att förbättras.

Viktigt att tänka på är att alla lokaler är unika och kräver genomtänkta lösningar. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med tips som hjälper dig att få till en god isolering. Vi hjälper dig att skapa en bättre ljudmiljö som alla kan trivas bättre i.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av bättre ljudisolering. Du hittar oss i Enköping, men vi utför även arbeten inom ljudisolering i Stockholm och Mälardalen, inklusive Uppsala och Västerås.

Vi är experter på ljudisolerning