Ljudisolering

Akustik & undertak | | 0171-47 73 30

Stockholm | Uppsala | Västerås | Enköping

Ljudisolering för en bättre arbetsmiljö

Vi har lång erfarenhet av undertaksmontage och ljudisolering som skapar en bättre ljudmiljö i både hem och på arbetsplatser. Vi utför arbeten i vår hemstad Enköping men även i Stockholm, Västerås, Uppsala med omnejd.

Vi ser till att skapa en god arbetsmiljö och en god rumsakustik med hjälp av ljudisolering. Detta är mycket viktigt eftersom buller och högt ljud påverkar oss alla. En dålig ljudmiljö försämrar koncentrationen, kan leda till stress och huvudvärk och försämra produktiviteten på ett företag. Men en bra ljudmiljö är givetvis viktigt i alla typer av offentliga lokaler som skolor, sjukhus med mera.

Vi är inte skapade för konstant buller

Om staden eller det område där du bor eller håller på att bygga om eller anlägga nya vägar så är risken stor att det kommer att vara mycket oljud dygnet runt. Men med kvalitativ ljudisolering så kan du hålla ute bullret från insidan – och även hålla ljudet från insidan inne för att inte störa grannarna.

Människor är inte byggda för att vara runt buller hela tiden. Visst är det skönt att kunna dra på hög musik eller kolla på TV med surroundljud, men det är en helt annan sak att utsättas för ljud ofrivilligt. Oönskade ljud kan vara mycket påfrestande och bra ljudisolering är ett sätt att fungera bättre mentalt varje dag.

Ljudisolering i Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås

Om du är intresserad av att förbättra ljudmiljön hemma eller på jobbet så har vi mycket bra produkter och kompetenta montörer.

Vi löser problemen med dålig ljudmiljö genom att installera akustiktak och ljudabsorbenter. Detta är inte minst viktigt på arbetsplatser med tanke på de kontroller som Arbetarskyddsstyrelsen genomför.

Kravet är att bullrets medelvärde inte får vara över 85 dB under en arbetsdag, och den högsta nivå får inte vara högre än 115 dB. Det är arbetsgivarens ansvar att åtgärda bullret med hjälp av ljudisolering. Kontakta oss så hjälper vi dig med det!

Resultatlöst att bara montera bullerskärmar

Det är viktigt att veta att det är meningslöst att montera bullerskärmar runt maskiner om man inte först förhindrar att ljudet reflekteras från taket. Utan ljudabsorption i taket reflekteras ljudet vidare i lokalen trots dessa avskärmningar.

Vi installerar ljudabsorbenter från Ecophon och sänker den allmänna ljudnivån i lokalen. Denna typ av ljudisolering sänker den allmänna ljudnivån markant och du får köpet bort eko-effekter som ofta kan göra kommunikationen mellan människor problematisk. Detta leder till en trivsam och säker arbetsmiljö som bidrar till minskad trötthet och sjukfrånvaro och en ökad effektivitet på arbetet.

Stora fördelar med korrekt ljudisolering

Du får även ta del av flera andra fördelar om du låter oss installera ljudisolering i Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. Taket reflekterar och sprider ljuset effektivt över hela lokalen och täcker dessutom installationer och rör som annars samlar damm och smutsar ner.

När ljudabsorbenter är installerade är det dags att skärma av och bullerdämpa högljudda maskiner. Dessutom har våra absorbenter en kärna av mineralull som också bidrar till värmeisolering och lägre energikostnader.

Många färger och format

Ljudisolering i form av ljudabsorbenter finns i många format och färger, så det finns goda möjligheter att variera utseendet på en lokal med hjälp av dessa.

Välkommen att kontakta oss om du är i behov av bättre ljudisolering. Du hittar oss i Enköping, men vi utför även arbeten inom ljudisolering i Stockholm och Mälardalen, inklusive Uppsala och Västerås.

Vi är experter på ljudisolerning