Akustiktak

Ljud har ofta en avgörande betydelse vid lokalanpassningar. Som specialister på undertak vet vi att akustikbehandlingen är en av de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt slutresultat. Vi ser till att du får en lösning som möter gällande lagkrav samtidigt som vi anpassar oss till din tillgängliga budget.

I lokaler där mycket människor vistas eller där det är högt i tak kan det finnas behov av att installera akustiktak för att undvika för höga bullernivåer och för att göra hörbarheten bättre.

Akustiktak förebygger eko

Ett akustiktak förebygger eko, dämpar vissa frekvenser som kan vara störande och gör ljudbilden behagligare i rummet. Exempelvis på kontor med öppna lösningar, i restauranger där mycket folk sitter och pratar samtidigt och i lokaler som tidigare har haft ett annat ändamål kan man behöva jobba med akustiktak och andra akustiklösningar för att skapa en behaglig ljudmiljö.

ljudabsorbenter för akustiktak

Genomgång av er lokal

Våra goda kunskaper om akustik ger oss den kompetens som behövs för att föreslå lösningar som kommer att fungera i din lokal.

Tillsammans går vi igenom förutsättningarna i lokalen, var det är möjligt att fästa akustiktaket, vilken grad av isolering ni kommer att behöva baserat på verksamheten och rummets egenskaper, samt vilken typ av ytfinish ni önskar er.

Undertak som skapar en bra ljudmiljö